top of page

POLSKIN LYHYT HISTORIA JA SEN VAIKUTUS ROTUUN

Kirjoittanut Jere Pitkänen, Highintensity's Kennel v. 2021

Usein kysytään, että millaisia puolanvinttikoirat ovat ja millaiseen kotiin ne sopivat. Monet ovat nähneet vain yhden puolanvinttikoiran eli ”polskin” tai nähneet vain kuvia netissä ja ovat heränneet miettimään sopisiko polski omaan kotiin. Monia tuntuu viehättävän polskien ei niin kuiva ja liioiteltu, mutta silti vinttikoiramainen ulkomuoto. Ulkoisesti polski on monille ”ei liian vinttikoira” ja siksi siihen viehättyvät usein ns. normaaleista koirista pitävät ihmiset. Kuitenkin ulkonäköä tärkeämpää on miettiä koiran luonnetta, kun mietitään sopisiko sellainen itselle.

 

Polskeista on saatavilla hyvin vähän tietoa, etenkin suomeksi tai edes englanniksi. Puolankielisen tekstin kääntäminen taas ei ole aina kovin helppoa edes kääntäjiä käyttämällä. Yleisin polskien luonteista löytyvä tieto on, että ne ovat alkukantaisia ja vahtiviettisiä vinttikoiria. Tämä kuitenkaan ei kerro koirasta ja sen kanssa elämisestä juurikaan. Alkujaan puolanvinttikoirat ovat jalostuneet saluki tyyppisistä itäisistä vinttikoirista sopimaan paremmin Puolan alueen vaatimuksiin. Lopulta puolanvinttikoirasta kehittyi hyvin säätä kestävä, väsymättä pitkiäkin matkoja hevosen vierellä vaeltava ja kooltaan tarpeeksi suuri ja vahva jopa susien ja villisikojen metsästykseen. Koirien tuli myös pystyä ilmoittamaan leiriä lähestyvistä tunkeilijoista, sekä pedoista ja tarvittaessa myös pysäyttämään tunkeilijoiden hyökkäykset. Kunnolliseen vahtimiseen koiralta vaadittiin myös rohkeutta, hyviä hermoja ja myös tahdonvoimaa itsenäisiin ratkaisuihin vaaran uhatessa.

 

Etenkin Toisen Maailmansodan aikana ja perinteisen metsästyksen vähentyessä myös puolanvinttikoirat vähenivät merkittävästi ja rotu kuoli lähes sukupuuttoon. 1900-luvun loppupuolella alettiin kerätä kasaan vähiä henkiin jääneitä puolanvinttikoiria ja niistä alettiin rakentaa rotua uudestaan. Koska alkuperäisiä puolanvinttikoiria oli jäljellä enää hyvin vähän, alettiin näihin jäljelle jääneisiin koiriin risteyttää myös muita samankaltaisia koiria; pääosin venäläisiä hortajta ja borzoita sekä myös englanninvinttikoiraa ja näiden risteytyksiä. Puolan Kennelliitto tunnusti rodun vasta vuonna 1981 ja FCI puolestaan vasta 1989. Rodun kantakirjat ovat edelleen 2020-luvulla avoimet ja uusia koiria otetaan mukaan rotuun jatkuvasti. Rotuun otettavat koirat tulevat hyvin erilaisista taustoista ja osa on puolalaisten salametsästäjien koiria, joiden taustat eivät ole lainkaan tiedossa.

Koska nykyinen puolanvinttikoira on rotuna hyvin uusi ja sen perustana on kokooma hyvin erilaisia ja erilaisista taustoista tulleita koiria niin on ymmärrettävä, että tämänhetkinen puolanvinttikoira on vielä kehitysvaiheessa ja vaihtelut rodun sisällä niin luonteessa kuin ulkonäössäkin ovat suuria. On täysin mahdotonta kertoa yksiselitteisesti millaisia puolanvinttikoirat ovat ja vaihtelua eri sukulinjojen välillä on paljon. Kannattaa siis ennen koiran hankintaa olla yhteydessä eri kasvattajiin ja kysellä koirien luonteista ja käydä myös itse tutustumassa kyseisen kasvattajan koiriin ja kasvatteihin. Näin saat mahdollisimman kattavan kuvan siitä millaisia koiria kyseisen kasvattajan koirat ovat ja millaisiin koiriin kasvattaja pyrkii jalostus valinnoillaan. Kannattaa erityisesti kysellä miten koirat suhtautuvat vieraisiin ihmisiin ja koiriin kotona ja kodin ulkopuolella, sekä miten koirat reagoivat uusiin tilanteisiin. Näin saat mahdollisimman hyvän kuvan siitä millaisia koiria pennuista voi odottaa ja sopiiko sellainen koira omaan kotiisi ja ajatusmaailmaasi.


Kannattaa ottaa myös huomioon, että eri kasvattajien käsitys ideaalista puolanvinttikoiran luonteesta voi erota hyvinkin paljon toisistaan. Etenkin puolalaisten ja suomalaisten kasvattajien käsitys rodun luonteesta ja millaiseksi sitä pitäisi jalostaa eroaa välillä toisistaan kuin yö ja päivä. Puolassa puolanvinttikoirat ovat edelleen vahvasti maaseutujen koiria ja monilla kasvattajilla polskit elävät ulkotarhoissa jopa vuoden ympäri. Puolassa polskit ovat hyvin harvinaisia kaupunki olosuhteissa ja polskien pitäminen taajamassa on luvanvaraista. Näistäkin syistä puolalaisten kasvattajien vaatimukset koirien luonteille poikkeavat melkoisesti siitä millaisia koirien pitää olla luonteeltaan, jotta ne selviäisivät osana suomalaista yhteiskuntaa tänä päivänä. Siksi kannattaa ensimmäistä polskia miettiessä perehtyä ensisijaisesti suomalaisten kasvattajien koiriin ja pentueisiin tai ainakin kysyä suomalaisilta rodun harrastajilta vinkkejä puolalaisista kasvattajista, joilta voisi löytyä sinulle sopiva puolanvinttikoira.

bottom of page